Betere voorlichting over pasfoto's op paspoorten

Pasfoto’s van kleine kinderen die worden bijgeschreven in het paspoort van hun ouders, hoeven niet meer aan alle nieuwe eisen te voldoen. Verder krijgen gemeenten, fotografen en burgers meer uitleg over de foto-eisen. Dat heeft het ministerie van BZK afgesproken met de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken. De afspraken moeten een einde maken aan de problemen die deze nieuwe foto-eisen kunnen opleveren. De pasfoto moet aan verschillende nieuwe eisen voldoen. Zo moeten mensen neutraal kijken en de mond gesloten houden.

Er is nu afgesproken dat de pasfoto’s van kleine kinderen die in het paspoort van hun ouders komen, niet meer aan alle eisen hoeven te voldoen. Deze foto’s komen namelijk niet op de chip terecht. De fotograaf moet het kind wel scherp, recht van voren en met voldoende contrast fotograferen. Binnenkort komt meer duidelijkheid over de eisen aan de foto’s van kinderen met een eigen paspoort.

Voorlichting
Gemeenten en lokale fotografen krijgen meer voorlichting over de eisen. Dat gaat onder meer over het bepalen van de ooraanzet en hoe mensen met een bril op de foto moeten. Gemeenten krijgen ook voorbeeldmateriaal dat zij kunnen verspreiden via huis-aan-huisbladen.

Op 26 augustus 2006 zijn de nieuwe elektronische paspoorten en identiteitsbewijzen ingevoerd. Deze documenten hebben een chip met persoonlijke gegevens. Op de chip staat ook een scan van een kleurenpasfoto. De foto kan worden uitvergroot en bijvoorbeeld worden vergeleken met een live-opname van de persoon die het document aanbiedt. Deze techniek moet lookalike-fraude tegengaan.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×