Minister Van der Hoeven opent nieuwe zaal Naturalis

Donderdag 14 september opent minister Van der Hoeven (OCW) de nieuwe permanente zaal ‘Onderzoek in uitvoering’ in Naturalis. In deze zaal staat het Nederlandse wetenschappelijk onderzoek centraal. Naturalis en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben gezamenlijk het initiatief voor deze zaal genomen. Doel van de zaal is het enthousiasme voor wetenschap en het zoeken naar antwoorden op vragen over onze leefomgeving over te brengen op het Nederlands publiek. Vanaf 15 september is de zaal voor het publiek toegankelijk.

De permanente zaal ‘Onderzoek in uitvoering’ toont actueel Nederlands onderzoek op het gebied van de aard- en levenswetenschappen in brede zin. Van geodynamica tot biogeochemische cycli en van de cel en organisme tot menselijk en dierlijk gedrag.

De zaal is een etalage waarin Nederlands onderzoek op een speelse manier gebracht wordt. Het gaat om de magie van het ontdekken en tegelijkertijd het beter begrijpen van een proces of fenomeen. Dit gebeurt op een interactieve wijze. Door middel van korte filmpjes staat de bezoeker oog in oog met de onderzoeker en zijn werkomgeving

In eerste instantie bevat Onderzoek in uitvoering tentoonstellingsonderdelen die gewijd zijn aan Kust en Zee, Dierenwelzijn en de Cel. De zaal is continu in ontwikkeling, met wisselende en soms reizende opstellingen. Zo zullen er tentoonstellingseenheden ontwikkeld worden over Dodo-onderzoek, poolgebieden en biogeochemische cycli. De verschillende tentoonstellings-eenheden blijven voor een periode van drie tot vier jaar staan.

Het initiatief voor Onderzoek in uitvoering wordt breed gesteund door de wetenschap. De wetenschappelijke instituten NIOO-KNAW, Koninklijk NIOZ, KNMI, TNO Bouw en Ondergrond en het LUMC hebben zich verbonden aan dit initiatief. Individuele onderzoekers van deze instituten en verschillende universiteiten hebben zich met enthousiasme ingezet voor het realiseren van de tentoonstelling.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×