Ruim drie ton subsidie voor afvalproject Leidse zusterstad

De VNG-internationaal heeft de subsidieaanvraag die Leiden onlangs heeft ingediend voor een afvalproject in Buffalo City goedgekeurd. De subsidie is bedoeld voor het tweejarige project ‘Solid Wastemanagement’ in Duncan Village, een sloppenwijk met 120.000 inwoners in de Leidse zusterstad. Het doel van het project is het voorkomen van de toename van aan afval gerelateerde ziektes. Het project bestaat uit twee onderdelen. Allereerst moet er in de grote sloppenwijk een goed systeem voor afvalinzameling opgezet worden. Door het aanleggen van 36 ophaalpunten wordt voorkomen dat er illegaal gedumpt wordt. Het tweede onderdeel van het project bestaat uit een grootscheepse voorlichtingscampagne, waar ook scholen, kerken, buurthuizen en straatventers bij betrokken zijn.

Buffalo City heeft regelmatig te kampen met overstromingen. Vooral onder de inwoners van Duncan Village vallen vaak slachtoffers als gevolg van verstoppingen in het regenwaterafvoersysteem. Om die in de toekomst te kunnen voorkomen moeten duizenden tonnen afval uit de rivierbeddingen worden verwijderd om de afvoersystemen vrij te krijgen. Om de situatie daarna niet weer uit de hand te laten lopen, moet er een grote voorlichtingscampagne gehouden worden. Inwoners worden zo voorgelicht over de gevaren van afvaldumping. Een andere oorzaak van de overstromingen is de overbevolking van het gebied.

Vele hutjes worden in de rivierbeddingen gebouwd, waardoor er geen ruimte is voor het water. Om dat in de toekomst te voorkomen, moet er beleid ontwikkeld worden en moeten er verordeningen komen.

Buffalo City heeft Leiden gevraagd om ondersteuning bij de aanpak van de operatie. Ambtenaren van de gemeente Leiden hebben een projectvoorstel ingediend voor in totaal 303.719,18 euro bij VNG-international. Deze aanvraag is nu goedgekeurd.

Naast dit nieuwe afvalproject lopen er nog verschillende andere Leidse projecten in Buffalo City. In 2006 is er gestart met een project watermanagement gericht op voorkomen van overstromingen en sinds 2003 is de Stichting Stedenband Leiden Buffalo City actief met een HIV/AIDS project. De Leidse Werkbrigade is dit jaar voor het eerst uitgezonden om een kinderhuis op te knappen en ook zes Leidse scholen hebben een band met zes scholen uit Buffalo City.

Leiden heeft sinds 1996 een stedenband met Buffalo City dat toen nog East-London heette. Dat wat eerst als vriendschapsband begon, is ondertussen uitgegroeid tot een stevige zakelijke relatie met contracten tussen de steden en veel externe financiering. De bedoeling is dat het afvalproject eind 2008 voltooid is.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×