Debat Homo-emancipatie: Nederland versus Polen

Het COC Leiden organiseert op woensdagavond 11 oktober een politiek debat over de sociale acceptatie van homoseksualiteit. Het COC heeft daarvoor alle Leidse politieke partijen opgeroepen om deel te nemen. Naast politici discussieren er ook een vijftal gasten die de Poolse homobelangenorganisatie KPH (Campagne Tegen Homofobie) vertegenwoordigen mee.

De homo-emancipatie maakt turbulente tijden door in Oost Europa. Toetreding tot de Europese Unie dwingt veranderingen af in wetgeving, maar de papieren non-discriminatie bepalingen hollen vaak ver vooruit op de daadwerkelijke sociale acceptatie van minderheden in het algemeen en van homoseksuelen in het bijzonder. Poolse burgemeesters verbieden nog altijd ‘gelijkheidsmarsen’ en gay prides in hun steden; de Minister van Onderwijs ziet liever geen homoseksuelen als docenten en voorlichtingscampagnes op scholen worden in de kiem gesmoord.

Niet voor niets zien de Poolse homobelangenverenigingen reikhalzend uit naar een nieuw Europa, met Nederland als voortrekker in de gelijkberechtiging. Maar is Nederland wel het walhalla dat zij voor zich zien? Een recent onderzoek, genaamd “Gewoon Doen”, van het Sociaal Cultureel Planbureau, laat namelijk zien dat de sociale acceptatie van homoseksualiteit in Nederland niet is voltooid en zal verslechteren als de overheid niet ingrijpt.

Tijdens het debat op 11 oktober wordt, in het licht van Pools-Nederlandse vergelijkingen, aan de hand van stellingen van gedachten gewisseld over dat wat er hier nog te doen is om de sociale acceptatie te bevorderen. “We bekijken dit op nationaal en lokaal niveau en schijnen een licht op de vraag of er voor de Leidse politiek ook een verantwoordelijkheid over de grenzen ligt,” zo vertelt COC-voorlichter Rogier van der Linden.

Ook in Nederland voelen veel homoseksuele docenten zich onveilig op school; de intolerantie onder jongeren blijft hoog. Ondertussen mogen scholen eigen keuzes maken over de wijze waarop zij invulling geven aan voorlichting. Daar waar Poolse homojongeren in problemen raken door sociale uitsluiting in orthodox rooms-katholieke milieus, hebben Leidse jongeren van orthodox christelijke of islamitische achtergronden vaak ook geen makkelijke weg te gaan. De prille Poolse homobeweging wordt gedragen door jongeren; voor ouderen daar is het eigenlijk al te laat. Maar hoe staat het met onze roze senioren in het Noorderkwartier, die meer dan hun leeftijdgenoten in sociaal isolement geraken?

Van der Linden: “Diversiteitbeleid en homo-emancipatiebeleid zijn de laatste jaren versnipperd geraakt en de overgang van structurele naar projectsubsidies heeft het homoseksuele middenveld en de bestaande infrastructuur verzwakt”.

Datum: Woensdag 11 oktober
Tijd: ontvangst vanaf 20.00 uur. Inleiding debat om 20.20 uur. Debat van 20.30-21.30 uur.
(Na afloop gelegenheid tot gesprek met vertegenwoordigers van COC en KPH.)
Locatie: Gaycafé De Roze Beurs, Oude Singel 128 (hoek Volmolengracht), Leiden.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×