Hulp in huishouding vanaf januari taak van gemeenten

In verband met de Wet maatschappelijke ondersteunig (WMO), is hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2007 een taak van de gemeenten. Op dit moment is huishoudelijke verzorging die uitgevoerd wordt door thuiszorginstellingen nog onderdeel van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). De afgelopen vier maanden heeft de gemeente Leiden samen met omliggende gemeenten de Hulp bij het huishouden aanbesteed. Gemeenten zijn op basis van de Europese en nationale aanbestedingsregels verplicht om dit periodiek te doen. De offertes zijn beoordeeld aan de hand van vooraf vastgestelde gunningscriteria, waarbij zowel prijs als kwaliteit een rol spelen. De aanbesteding heeft geleid tot een voornemen tot gunning van het College van B&W van Leiden aan vijf bedrijven: Stichting Amstelring, Stichting Thuiszorg Groot Rijnland, Stichting Libertas, Stichting Meavita en Stichting Valent RDB. Deze keuze van het College is de afgelopen dagen aan de betrokken bedrijven bekend gemaakt.

Het gaat echter wel om een voornemen tot gunning omdat er voor aanbieders volgens de Europese aanbestedingsregels nog de mogelijkheid moet bestaan om binnen vijftien kalenderdagen bezwaar aan te kunnen tekenen tegen de voorlopige uitslag. Medio oktober volgt de definitieve gunning en gaat de gemeente Leiden tot het sluiten van contracten over. Klanten die vanaf 1 januari 2007 hulp bij het huishouden aanvragen bij de gemeente krijgen de keuze uit de vijf genoemde aanbieders. Klanten die nu al thuiszorg ontvangen van een van de vijf te contracteren aanbieders, kunnen ook in 2007 hulp bij het huishouden blijven ontvangen van hun huidige thuiszorginstelling.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×