D66 vindt dat wethouder raad en Leidenaars minacht

D66 vindt dat wethouder Steegh raad en Leidenaren minacht. Wethouder John Steegh (GroenLinks)weigert volgens oppositiepartij D66 inzicht te geven in de gevolgen van een mogelijk ‘nee’ bij het referendum over de Rijn-Gouwe Lijn, dat op 7 maart gehouden zal worden, tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten. D66-Leiden is van mening dat als een overheid een referendum organiseert, het ook haar verantwoordelijkheid is om duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van de mogelijke uitkomsten. Als de Leidenaren ja zeggen, is die duidelijkheid er: dan komt de RGL er. Maar bij een nee zijn de gevolgen volstrekt onoverzichtelijk. Gedeputeerde Huls, verantwoordelijk voor het project, heeft gesuggereerd dat de provincie zich dan niet gebonden zal voelen aan de uitslag. D66-duo-raadslid Peter Bootsma wilde in de vergadering van de commissie Ruimte en Bereikbaarheid van 7 oktober jongstleden van wethouder Steegh weten wat het Leidse college dan gaat doen: “Gaat u dan de strijd met de provincie aan?

Of legt u zich er dan bij neer als Gedeputeerde Staten het Leidse gemeentebestuur zullen overrulen? De Leidenaren hebben er recht op dat te weten.” Steegh weigerde daar echter elk antwoord op, en zal dat voor 7 maart ook niet gaan doen, zei hij. D66 vindt dat het college daarmee minachting toont voor de Leidse gemeenteraad en, in het verlengde daarvan, voor de Leidse bevolking. Het zal nu volkomen ongewis blijven wat er met de RGL gebeurt als Leiden nee zou zeggen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×