Gemeente koopt stal stier Herman voor 1 euro

Het College van B & W van Leiden heeft besloten de voormalige stal van stier Herman naast museum Naturalis aan te kopen voor een bedrag van 1 euro van het LUMC. Ook heeft de gemeente een aantal andere grondpercelen in de Leeuwenhoek aangekocht. De Gemeente stelt de stal van stier Herman ten dienste van de ontwikkelingen in het Bio Science Park en voldoet daarmee aan een deel van de behoefte op het park aan meer voorzieningen.

Exploitant Eurest Horeca pacht het bezoekerscentrum op zijn beurt weer van de gemeente Leiden. De huurprijs bedraagt ruim 8000 euro per jaar. Om het pand geschikt te maken voor restauratieve doeleinden was een bedrag nodig van 50.000 euro. Nu kunnen er bijeenkomsten plaatsvinden, bezoekers worden ontvangen en kan er geluncht en geborreld worden. De organisatie Life Meets Science heeft zich voor vijf jaar verbonden regelmatig van de voorziening gebruik te maken voor haar activiteiten.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×