Ruim 108.000 euro oninbaar

De Gemeente Leiden ziet zich dit jaar voor een bedrag van ruim 108.000 euro aan oninbare gemeentelijke belastingen gesteld. Na afloop van elk kwartaal rapporteert het Hoofd Belastingen van de Gemeente Leiden aan het College van B & W welk bedrag niet binnengehaald kan worden. Voor het tweeede kwartaal van 2006 kwam dat neer op een bedrag van 28.500 euro.

Dit zijn betalingen waar de gemeente wel rekening mee heeft gehouden in haar begroting en die achteraf worden verekend in een nacalculatie. Om diverse redenen kunnen de aanslagen niet op de belastingbetaler worden verhaald omdat deze bijvoorbeeld bezwaar heeft aangetekend of met de noorderzon is vertrokken.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×