Leiden gaat in 2010 volledig op groen

Leiden zal vanaf 2010 volledig op groene stroom draaien. Het College van B & w heeft vandaag een besluit genomen om in 2010 voor onze plaatselijke energievoorziening uitsluitend nog groene stroom in te kopen. Het betreft hier een voortzetting van al bestaand beleid zoals verwoord in het Milieubeleidsplan om zoveel mogelijk groene stroom in te kopen. In eerste instantie gaat het om elektriciteit maar de mogelijkheden om op een groene manier aan gas te komen worden ook onderzocht. Met een nu gedane Europese aanbesteding zal het percentage ingekochte groene stroom van 66 % in 2006 naar 100 % in 2010 stijgen.

De Gemeente Leiden zal haar energie-inkoopbeleid Europees aanbesteden en contact zoeken met de Leidse universiteit en het LUMC en andere 100.000+-gemeenten om zo goedkoop mogelijk aan groene stroom te komen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×