Belangrijk manuscript ontdekt

Antiquariaat Hamelink in Leiden, gespecialiseerd in gereformeerde theologie, is in het bezit gekomen van een handschrift met uitgeschreven preken van de bekende Middelburgse predikant Bernardus Smijtegelt. Onder de nu gevonden ingebonden preken is er één die niet in druk is verschenen. In totaal zijn van Smijtegelt 461 gedrukte preken bekend. De band is afkomstig uit de augustijner bibliotheek van Witmarsum. Hoe hij daar terecht is gekomen is een raadsel. Wel is duidelijk dat de prekenbundel rond het midden van de negentiende eeuw in bezit kwam van een Harlinger boekhandelaar, Johannes Meijer. Rond 1855 is er een poging ondernomen om tot een uitgave te komen. Hierbij was de uitgever van piëtistica J. Bloemsma uit Leeuwarden betrokken.

De uitgeschreven preken zijn gebonden in een perkamenten band, die Hamelink verwierf via een particulier. Oorspronkelijk bevatte het exemplaar zeven preken, maar één preek is er later uit verwijderd. Uit de handschriften is duidelijk dat het om het werk van verschillende notulisten gaat. Een van de handschriften vertoont sterke overeenkomst met dat van de Middelburgse Jacoba Petronella Winckelman, die een groot aantal preken van Smijtegeld heeft uitgeschreven.

Smijtegelt hield de gevonden preken in de jaren 1725 tot 1727 in de Middelburgse Koorkerk en de Vismarktkerk. Vijf van de oorspronkelijk zeven preken zijn terug te vinden in het tweede deel van ”Een woord op zijn tijd” (1745). LEIDEN – Antiquariaat Hamelink in Leiden, gespecialiseerd in gereformeerde theologie, is in het bezit gekomen van een handschrift met uitgeschreven preken van de bekende Middelburgse predikant Bernardus Smijtegelt. Onder de nu gevonden ingebonden preken is er één die niet in druk is verschenen. In totaal zijn van Smijtegelt 461 gedrukte preken bekend. De band is afkomstig uit de augustijner bibliotheek van Witmarsum. Hoe hij daar terecht is gekomen is een raadsel. Wel is duidelijk dat de prekenbundel rond het midden van de negentiende eeuw in bezit kwam van een Harlinger boekhandelaar, Johannes Meijer.

Rond 1855 is er een poging ondernomen om tot een uitgave te komen. Hierbij was de uitgever van piëtistica J. Bloemsma uit Leeuwarden betrokken. De uitgeschreven preken zijn gebonden in een perkamenten band, die Hamelink verwierf via een particulier. Oorspronkelijk bevatte het exemplaar zeven preken, maar één preek is er later uit verwijderd. Uit de handschriften is duidelijk dat het om het werk van verschillende notulisten gaat. Een van de handschriften vertoont sterke overeenkomst met dat van de Middelburgse Jacoba Petronella Winckelman, die een groot aantal preken van Smijtegeld heeft uitgeschreven. Smijtegelt hield de gevonden preken in de jaren 1725 tot 1727 in de Middelburgse Koorkerk en de Vismarktkerk. Vijf van de oorspronkelijk zeven preken zijn terug te vinden in het tweede deel van ”Een woord op zijn tijd” (1745

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×