Aantal slaapplaatsen daklozen uitgebreid tot 25

Het College van B & W heeft deze week besloten het aantal slaapplaatsen voor daklozen uit te breiden van 18 tot 25. SP-raadslid Roos van Gelderen had hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College. De nieuwe voorziening op het NUON-terrein zal pas op 1 november 2007 klaar zijn. In deze nieuwe voorziening is plaats voor veertig personen. Tot die tijd zal nachtopvang aan de Boommarkt uitgebreid worden van 18 slaapplaatsen tot 25.

Mocht blijken dat, nu het kouder begint te worden, dit aantal van 25 slaaplaatsen ontoereikend is dan bekijkt het College van B & W opnieuw de mogelijkheden voor verdere uitbreiding.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×