Intentieverklaring voor nieuwe moskee ondertekend

Vanmiddag hebben vertegenwoordigers van de Stichting Moslim Gemeenschap Leiden (MGL) en burgemeester en dadelliefhebber Henri Lenferink, namens het college van Burgemeester en wethouders, een intentieverklaring getekdend die moet leiden tot het realiseren van een nieuwe moskee in Leiden. Het College en de Raad hebben ingestemd met het principe om op de locatie ROC Ter Haarkade een nieuwe moskee te doen realiseren door de Stichting Moslim Gemeenschap Leiden (MGL). Deze nieuwe moskee zal de bestaande moskee aan de Rembrandtstraat vervangen.

In de overeenkomst die nu voorligt wordt uitgesproken dat de Stichting MGL en de gemeente de intentie hebben om ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid zich in te spannen om deze moskee gerealiseerd te krijgen. De stichting heeft al een locatie op het oog op de hoek van de Churchilllaan en de Haagweg. Zes in de bouw een moskee gespecialiseerde architecten zijn gevraagd om een ontwerp aan te leveren. Voorkeur wordt uitgesproken voor een voor de Islam symbolische kleur van mintgroen die goed pas in de groene omgeving. 

Naar verwachting kan in 2009 met de daadwerkelijke bouw begonnen worden en kan de moskee in 2010 in geopend worden. Ongeveer 1500 moskeegangers maken gebruik van de moskee. Ongeveer 700 daarvan betalen contributie. Hiervan en vanuit een landelijke bijdrage moet de moskee gefinancierd worden. Hoeveel de bouw van de moskee gaat kosten is niet bekend. Wethouder Marc Witteman moet nog wel wat hobbels nemen met de stichting voor de moskee er daadwerkelijk komt maar de intentie ligt er in ieder geval. De moslimgemeenschap had na enige voorlichtingsbijeenkomsten het idee dat er geen schot in de zaak zat. Nu hebben zij weer alle hoop gevestigd op de toekomst en kunnen niet wachten om te kunnen verhuizen. Vol vertrouwen worden nu de schouders eronder gezet.

Burgemester Lenferink benadrukte nog eens het belang van het onderhouden van goede betrekkingen met de buurt. Een open dag vlak na de opening betaalt zich terug in veel begrip onder de buurtbewoners.  

Na afloop kon er vanwege het tijstip niet geproost worden op de ondertekening omdat de Ramadan nog volop loopt.

   

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×