College wil meerjarenafspraken maken met Stadsparkeerplan

Het College van B & W heeft deze week bekendgemaakt een meerjarige overeenkomst te willen sluiten met de Stichting Stadsparkeerplan Leiden die onder andere het Haagwegparkeerterrein beheert. Hierin zouden de wederzijdse rechten en plichten moeten worden vastgelegd. Dat heeft het College van B & W bekend gemaakt naar aanleiding van schriftelijke vragen van raadslid Janine Clement van de ChristenUnie.

Het toekomstperspectief van de Stichting Stadsparkeerplan Leiden is mede afhankelijk van de stedelijke parkeernota die het College van B & W momenteel opstelt en die begin 2007 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Clement had de vragen gesteld in verband met exploitatietekorten bij SSL, waardoor wellicht parkeren in de toekomst moeilijk zou kunnen worden.

Volgens het College worden de problemen bij het SSL veroorzaakt door aflopende loonkostensubsidies voor een groot deel van het personeel van SSL. Omdat SSL een particulier initiatief is kan de gemeente weinig doen om die tekorten weg te werken.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×