Politie vriendelijk als het kan maar streng als het moet

Winkelcriminaliteit is in Leiden een groter probleem dan terrorisme’. Dat was een van de opmerkelijke uitspraken woensdagavond tijdens het maandelijkse CDA Café in café Einstein. Aan het woord was Paul van Musscher, de districtchef Leiden/Voorschoten. Hij ging in debat met CDA-Tweede Kamerlid Sybrand van Haersma Buma en de Leidse CDA-fractievoorzitter Jan Jaap de Haan.

In een levendig debat discussieerden de panelleden en de aanwezigen over verschillende thema’s op het gebied van veiligheid. De Haan herhaalde zijn pleidooi voor camera-toezicht in de binnenstad. ‘Als er rotzooi is geweest of bijvoorbeeld een vechtpartij, kan de politie nu alleen een beroep doen op camera’s die toevallig bij de Etos of de Mc Donalds hangen. Dat is de omgekeerde wereld’. De Haan kreeg bijval van het Tweede Kamerlid Haersma Buma: ‘Zeker in een winkelstraat kunnen camera’s nuttig zijn om winkeldieven op te sporen’. Van Musscher wees ook op andere mogelijkheden. Zo heeft de politie de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in goede contacten en afspraken met winkeliers. De aanwezige centrum-manager Robert Strijk bevestigde dat de samenwerking tussen de politie en de winkeliers sterk is verbeterd. ‘Voor het gevoel van veiligheid is het erg belangrijk dat zaken als kapotte straatverlichting of graffitti snel worden worden. Dat doet Leiden steeds beter’, aldus Strijk.

De drie panelleden waren het eens dat veiligheid niet alleen een zaak is van de politie. Met het CDA-voorstel voor de bestuurlijke boete kunnen stadswachten in de toekomst ook boetes uitschrijven voor kleine overtredingen. Daarnaast moeten burgers zelf meer invloed krijgen op de veiligheid in hun eigen wijk. De Haan verwees hierbij naar het ‘engeplekkenplan’ dat de Leidse CDA tijdens de gemeenteraadsverkiezingen heeft gepresenteerd. ‘Burgers weten zelf het beste welke problemen in hun wijken spelen. Dat gaat niet alleen over het enge tunneltje, maar bijvoorbeeld ook over de overlast van zwervers of hangjongeren. Door hierover op wijkniveau afspraken te maken met de politie kan de veiligheid een stuk verbeteren’.

Van Musscher beaamde het belang van een wijkgerichte aanpak en wees er op dat de politie zich in de zogeheten districtsraden al laat informeren door buurtverenigingen en welzijnswerkers. Het spannendste deel van de avond was de discussie over terrorisme. Hoewel Van Musscher hierover vanuit zijn functie niet veel kon zeggen, gaf hij wel aan dat ook in Leiden de politie alert is op radicalisering. ‘Het gaat dan niet alleen om radicale moslims, maar ook om extreem linkse of rechtse groeperingen. In alle gevallen zijn we vriendelijk als het kan, maar streng als het moet’. De Haan toonde zich bezorgd over de eenzijdige aandacht voor het gevaar voor moslimterrorimse. ‘Het is een maar een zeer kleine deel dat zich daarmee inlaat, maar de hele groep wordt er op aangekeken’.

Volgens Van Haersma Buma is dat beeld niet terecht. ‘Dit kabinet heeft veel gedaan om het gevaar van terrorisme te verkleinen, en tegelijk veel geïnvesteerd om de kansen van allochtonen te verbeteren’. Het CDA-café vindt elke derde woensdag in de maand plaats en is voor iedereen gratis toegankelijk. ‘Wij kiezen voor een levendig gesprek aan de borreltafel in plaats van de standaard spreekbeurt van een politicus. Zeker nu Barend & Van Dorp zijn gestopt, merken we dat mensen daar nog steeds behoefte aan hebben. Je zag vanavond weer dat dit leidt tot een levendig en leerzaam debat’, aldus een tevreden presentator Wouter den Hollander.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×