Fototentoonstelling van Ronald Han in d' Oude UB

In de hal van d’Oude UB zijn van 23 oktober tot 20 november foto’s te zien van Ronald Han. Han kwam in 1984 naar Leiden om psychologie te studeren en is niet meer weggegaan. Hij werkt als fotograaf naast een baan als onderzoeker / consultant bij ING. Han maakte een serie portretten in de stijl van Rembrandt en Caravaggio.

Toen Han drie jaar geleden een digitale camera in handen kreeg, had hij – terwijl hij nooit eerder een foto gemaakt had – ineens een passie: fotograferen, in het bijzonder mensen. En hij ontwikkelde zich razendsnel. Vorig jaar besloot Han een serie te maken van markante Leidenaren. Toen het Rembrandtjaar zich aandiende wist Han dat hij het Rembrandtlicht in zijn foto’s wilde vangen en hij doopte zichzelf voor de gelegenheid om tot Ronaldt. Naast Rembrandt van Rijn is Michelangelo Merisi da Caravaggio inspiratiebron. Deze Italiaan, die stierf in 1610, toen Rembrandt vier jaar oud was, is dit jaar uitvoerig is vergeleken met de Hollandse meester.

Of Ronaldts poging om het licht van Rembrandt en Caravaggio in zijn foto’s tot leven te wekken is geslaagd, kan bekeken worden in de hal van de Oude UB, Rapenburg 70. Daar worden ongeveer vijftien foto’s van Hans hand tentoongesteld. Niet alleen de stad Leiden heeft markante personen opgeleverd als staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Melanie Schultz van Haegen en eigenaar van de legerdump op de Haarlemmerstraat en activist ten behoeve van de Leidse middenstand Peter Labruyere; ook de Universiteit Leiden is leverancier. Te zien zijn: het College van Bestuur, in het bijzonder rector magnificus/voorzitter Breimer, hoogleraar Paul Cliteur (rechten) en pedel Willem van Beelen.

Han werkt als free lancer. Hij fotografeert voor de Leidse glossy ‘Leven’ en brengt de kinderkledinglijn Jewelsz and Spikesz van zijn partner Stella Damhuis in beeld. Ronaldt Leids licht, 23 oktober tot 20 november 2006. Hal van d’Oude UB, Rapenburg 70, tijdens kantooruren.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×