Oproep voordrachten voor Co Verhoogprijs

In december wordt voor de 14e keer de Leidse vrijwilligersprijs, de Co Verhoogprijs, uitgereikt. Tot 1 november kan iedereen nog (groepen van) mensen of organisaties voordragen voor de prijs. Op basis van de inzendingen nomineert de jury tien personen/organisaties. Omdat het om een Leidse prijs gaat, kunnen alleen inwoners van Leiden of Leidse organisaties voorgedragen worden. Iedere Leidse vrijwilliger – of groep vrijwilligers – komt in aanmerking voor de Co Verhoogprijs. Bijvoorbeeld de vrijwilliger(s) die zich inzet(ten) voor de buurt, een vriend of familielid, een activiteitengroep, een dienstencentrum, een bestuur, een vereniging of een hulpverleningsorganisatie. De prijs is een eerbetoon aan elke Leidse vrijwilliger die op de een of andere manier, gratis en voor niets, iets doet voor een ander.

Vermeldt in de voordracht zoveel mogelijk gegevens over de vrijwilliger(s). Bijvoorbeeld over de plek waar hij of zij werkt, het soort werk en hoe lang hij of zij het werk al doet. Het ingevulde formulier kan worden ingeleverd bij of opgestuurd naar WAVeS, Breestraat 15, 2311 EG Leiden.

Een voordrachtformulier is opgenomen in de Co Verhoogfolder. Deze is onder andere te vinden op de website van de Co Verhoogprijs, of bij WAVeS. Voor nadere informatie is het Steunpunt Vrijwilligerswerk te bereiken op ma. t/m woens. van 9.00 tot 17.00 uur, tel. 516 04 77, of e-mail: waves@lwo.nl.

Advertentie

Leiden coverhoog


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×