SP Statenfractie wil veiliger dijken

De Statenfractie van de SP maakt zich zoals veel mensen in Zuid-Holland zorgen over de veiligheid van onze dijken. Met name rond de Nieuwe Waterweg en in de zuidelijke Randstad staat volgens de “Adviescommissie Water”allerminst vast dat we een stormvloed als in 1953 kunnen weerstaan. In Zuid-Holland blijkt bijvoorbeeld de Maeslantkering niet goed genoeg te werken. Eind februari 2006 heeft staatsecretaris M. Schultz-van Haegen de Tweede Kamer geantwoord dat er geen acuut gevaar voor veiligheid is inzake de Maeslantkering. Een heftige storm zou zich slechts eens in de 70 jaar voordoen.

Statenlid Gerard Harmes (SP) wil van Gedeputeerde Staten weten of zij deze zienswijze delen. Harmes: “Voorzien de bestaande rampenplannen in dit gevaar en zo ja, op welke wijze zijn deze in Zuid-Holland geregeld?” Heeft het college van GS enige grip om de veiligheidsmarge van de Maeslantkering naar een watersnoodkans van 1: 1000 te brengen? Van de gemeente Schiedam, die in gevarenzone ligt, werd pas geleden bekend dat het rampenplannen nog niet op orde waren. Wanneer denkt de gemeente Schiedam op korte termijn hun rampenplan op orde te hebben? Kortom een hoop vragen waar snel duidelijkheid over moet komen.”

Zo´n 33% van de 931 km dijken zijn te zwak en is de veiligheidstoestand onbekend. De fractie wil weten waar in Zuid-Holland zich deze zwakte volgens de nieuwe inzichten voordoet. Benieuwd is Harmes in hoeverre Rijkswaterstaat de provincie Zuid-Holland bij de veiligheidstoetsing betrokken heeft.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×