Tegenstanders RGL willen niet in commissie Engelsman

De besturen van Stoom-Leiden en de Fietsersbond hebben beiden het verzoek van Wethouder John Steegh afgewezen om zitting te nemen in de commissie Engelsman. Deze commissie- onder voorzitterschap van directeur van het Rijksmuseum van Volkenkunde Steven Engelsman- is ingesteld door het college van B&W om de voorbereiding en informatieverschaffing rond het referendum in Leiden over het binnenstadstrace van de RijnGouwelijn Oost in goede banen te leiden. Het college wil in deze commissie twee voorstanders en twee tegenstanders van het binnenstadstrace zitting laten nemen. Als voorstanders voor het binnenstadstrace zijn Ton van Raan en Mariette Barnhoorn gevraagd.

De motieven van deze besturen om niet deel te nemen aan deze commissie zijn ingegeven door twijfels over de bestuurlijke beslissing van het college om deze commissie überhaupt in te stellen. Stoom: “ Voor de niet ingewijde buitenwacht zal deze commissie vooral worden gezien als een aantal vooruitgeschoven posten van politieke partijen, die de arena gaan vormen van voor- en tegenstanders. Het persoonlijke afbreukrisico voor de leden van deze commissie zal dan ook groot zijn.” Ook de Fietsersbond twijfelt aan de noodzaak van zo’n commissie. FB: “Nog een commissie zou de duidelijkheid niet bevorderen. En wij voorzien ook problemen rond en binnen een commissie Engelsman: de voorzitter mag dan wel onafhankelijk zijn, de overige leden zijn dat zeker niet.”

Stoom, de Fietsersbond en ROVER zullen in de komende periode een intensieve nee-campagne lanceren, waarmee zij er de Leidse kiezer van willen overtuigen dat de aanleg van de RGL-Oost langs een hoofdfietsroute door de oude binnenstad van Leiden een heel slecht plan is. Stoom: “ Zo’n campagne willen wij in alle vrijheid en met inzet van door ons verkozen actiemiddelen uitvoeren zonder inmenging, regie, of voorkennis van de voorstanders van dit plan. Vrijheid van meningsuiting en de inhoudelijke kracht van onze argumentatie staan daarbij voorop.” Ook de Fietsersbond wil zich liever beperken tot een eigen nee-campagne.

De Fietsersbond reageert als volgt: “Wij besteden onze beperkte vrijwilligerskracht liever in het openbare debat dan in discussies binnen die commissie. Relevante informatie verschaffing hoef je natuurlijk niet aan zo’n commissie te delegeren; dat kan uitstekend door het college zelf geregeld worden. Bijeenkomsten als de ateliers zijn er toch ook al zonder commissie?”

De Referendumkamer wordt door beide besturen gezien als een betere onafhankelijke adviescommissie om de campagne te toetsen aan de referendumverordening.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×