VVD verlaat standpunt inzake cameratoezicht

Het draagvlak voor de invoering van cameratoezicht slinkt. De Leidse fractie van de VVD toont zich niet langer een fel voorstander van cameratoezicht op risicoplekken in de Leidse binnenstad. Dat bleek donderdagavond in de commissie vergadering Bestuur en Leefbaarheid. Tot twee keer toe bevestigde raadslid Alfred van der Klis, na vragen van mede-commisieleden, dat voor de VVD cameratoezicht geen hard punt meer is. En dat is een 180 graden-move ten opzichte van de vorige raadsperiode waarin toenmalig raadslid Rob de Rooij geen enkele gelegenheid verloren liet gaan om cameratoezicht op bijvoorbeeld de Beestenmarkt ter discussie te stellen.

Burgemeester Lenferink legde de commissie uit het middel cameratoezicht graag in zijn gereedschapskist te willen hebben als mogelijk in te zetten hulpmiddel ter bestrijding van vandalisme en ter verhoging van de veiligheid. Nu de veiligheid en het gevoel van veiligheid de laatste jaren positieve tendensen vertoont vindt Lenferink het inzetten van camara’s een te zwaar middel en beslist onnodig. Wel maakt cameratoezicht bij het NUON-gebouw (dat geschikt gemaakt wordt voor dak-en thuislozen) onderdeel uit van een convenant met buurtbewoners. Ook hier gaat het om de mogelijkheid camera’s snel in te kunnen zetten als daartoe aanleiding bestaat.

De fractie van Groen Links maakt zich zorgen om particuliere camera’s die op de openbare weg gericht zijn en roept Leidenaars op deze te melden als ze er een zien hangen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×