Amnesty International zoekt vrijwilligers

Werkgroep Leiden van mensenrechtenorganisatie Amnesty International is op zoek naar vrijwilligers om in de Leidse regio voor het goede doel actief te zijn. Werkgroep Leiden bestaat uit ongeveer vijftig vrijwilligers die zich lokaal op diverse aandachtsgebieden inzetten tegen de schending van de mensenrechten. De vrijwilligerstaken variëren van het bedenken en opzetten van acties zoals de jaarlijkse fakkeloptocht op 10 december (Dag van de Rechten van de Mens); het schrijven van brieven met als doel gewetensgevangenen vrij te krijgen tot het geven van lessen over het werk van Amnesty International op scholen in de buurt. Als vrijwilliger kunt u zelf bepalen hoeveel tijd u in Amnesty wilt steken.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Neda Gaffari (Email: amnestywgleiden@hotmail.com) Het werk van vrijwilligers is voor Amnesty van groot belang. De mensenrechtenorganisatie is volstrekt onafhankelijk en voor haar werk grotendeels afhankelijk van giften van particulieren en de inzet van onbetaalde krachten.

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Zij voert actie voor beëindiging van ernstige schendingen van het recht op leven, het recht niet te worden gemarteld, het recht op vrijheid van geweten en van meningsuiting, en het recht niet te worden gediscrimineerd.

Meer informatie over Amnesty International is te vinden op www.amnesty.nl. Amnesty International Werkgroep Leiden maakt als lokale werkgroep onderdeel uit van de landelijke organisatie van Amnesty Nederland. De Werkgroep Leiden zet zich met zo’n vijftig lokale vrijwilligers actief in voor de doelstellingen van Amnesty.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×