College trekt 51 miljoen euro uit voor scholen

Het concept Integraal Huisvestingsplan voor het Onderwijs is klaar. Tot 2018 trekt het College van B & W 51 miljoen euro uit voor het onderhoud en huisvesting van scholen. Dat is 19 miljoen euro minder dan nodig is om het hoogstnoodzakelijke achterstallig onderhoud aan te pakken. Waar die 19 miljoen euro vandaan moet komen is nog niet duidelijk. Dat heeft het College van Burgemeester en Wethouders in de laatstgehouden vergadering besloten. Samen met de schoolbesturen zal worden bekeken hoe en in welke volgorde dit plan zal worden uitgevoerd. Daarna wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad om het definitief te kunnen vaststellen.

Veel schoolgebouwen, Leiden telt er in totaal ongeveer 160, dateren uit de jaren zestig, zijn nu dus ruim veertig jaar oud, en voldoen al lang niet meer aan de eisen van deze tijd. Een inhaalslag is hard nodig.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×