PvdA wil raadsconferentie om personeel te kunnen horen

De Leidse politiek wil dat de gemeente klantgerichter, servicegerichter en efficiënter gaat werken, maar wat zijn nu eigenlijk de gevolgen voor het personeel. De ambities komen steeds hoger te liggen maar wat vragen wij daarbij van de ambtenaren. Hoe pakken de voorstellen van de raad in de praktijk op de werkvloer uit? De gemeentesecretaris en de Ondernemingsraad hebben rapport over uitgebracht aan de Gemeenteraad over de consequenties van de programmabegroting van 2007 voor de ambtelijke organisatie. De Leidse fractie van de PvdA wil niet alleen maar kennis nemen van die bevindingen maar hier bijvoorbeeld in een raadsconferentie in een wat breder verband over van gedachten wisselen met diverse geledingen uit het personeel. Wordt de personele organisatie niet overbelast?

Momenteel staat het programma Anders Werken op de rol en dat zal ook zijn consequenties hebben voor de manier van werken. Misschien is het zelfs een goed idee het personele organisatie van de Gemeente Leiden voor te bereiden op een ITO-certificering, een prestigieuze en externe mogelijkheid om de gemeentelijke organisatie tegen het licht te houden. Dat voorstel deed D66 in de commissie Bestuur en Leefbaarheid.  

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×