VVD heeft geen goed woord over voor autoloze zondag

De Leidse fractie van de VVD heeft geen goed woord over voor de autoloze zondag. Zij vindt de 160.000 euro die er in de programmabegroting 2007 tot 2010 door het college van B & W voor wordt uitgetrokken om allerlei activiteiten rond de autoloze zondag te organiseren onzin. Dat bleek bij de vergadering van de commissie Bestuur en Leefbaarheid naar aanleiding van de begroting voor volgend jaar. Volgens de VVD verbeter je de luchtkwaliteit niet door Leidenaars een keer per jaar de auto te laten staan. Leiden krijgt er geen schonere stad door. Liever ziet de VVD dat die 160.000 euro wordt gestopt in maatregelen die de verkeersproblematiek werkelijk oplossen. Als je files in de stad weet weg te werken levert dat wel een betere luchtkwaliteit op, aldus woordvoerder Krijn Boddé van de VVD. Verkeerswethouder John Steegh (GroenLinks) denkt dat de autoloze zondag veel positieve neveneffecten heeft en als catalysator kan werken voor allerlei activiteiten op straat, die de saamhorigheid onder de burgers doet groeien.      

De SP vindt dat de autoloze zondag wel zin heeft omdat het heel veel landelijke publiciteit heeft opgeleverd. De Leidse GroenLinks-fractie vindt de autoloze zondag een uitgelezen kans om allerlei gezondheidsaspecten op een voorlichtingsmarkt aan de orde te kunnen stellen. Ook D66 steunt het initiatief van het College om meer te doen rond de autoloze zondag. Dan kan Paul van Meenen (D66) eindelijk ook eens kampioen stoepranden worden. De PvdA greep de autoloze zondag aan om een tunneldisco te organiseren, maar had daar dit jaar onvoldoende geld voor weten vrij te maken. Wellicht kan dat succesvolle initiatief volgend jaar ook uit de middelen van het College worden bekostigd.   

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×