Extra impulsen Leids minimabeleid

Het College van B & W zet in de periode 2007 – 2010 het in 2006 gevoerde minimabeleid voort. Zij heeft dit vastgelegd in een Meerjarenplan voor het  Minimabeleid. Het incidentele budget wordt structureel gemaakt. Eveneens wordt er structureel een bedrag van 250.000 euro aan toegevoegd om het minimabeleid verder te verbeteren. Bovendien is er 50.000 euro beschikbaar gesteld voor een vervolgcampagne op ‘Wat krijgen we nou’ voor voorlichting aan mensen die geen gebruik maken van regelingen die wel op hen van toepassing zijn. Ook komt er een snelloket waar aanvragen in een hoog tempo kunnen worden behandeld. Studenten en vreemdelingen zonder vaste verblijfsstatus zijn en blijven overigens uitgesloten van het Leidse minimabeleid.

Voor 2007 is het meerjarenplan financieel gedekt. Voor de periode daarna moet dit geld komen uit maatregelen als gevolg van beslissingen in het programma ‘Ruimte voor nieuw beleid’ van dit College.   

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×