Eindelijk vooruitgang in nieuwbouw Praktijkschool geboekt

In een al jaren slepende zaak rond de Praktijkschool zit nu eindelijk schot. Veel aandacht in de gemeenteraad is er in de afgelopen jaren geweest voor de huisvesting van de Praktijkschool die nu in abominabele schoolgebouwen over verschillende panden in de stad verspreid zit. Het huidige college zet er nu breed op in voor deze toch al zo getergde en enigszins achtergestelde doelgroep van 280 leerlingen een passende oplossing aan te bieden. Aan de Boerhaavelaan 345 moet nu nieuwbouw ten behoeve van de Praktijkschool verrijzen. Om de nieuwbouw te kunnen realiseren is sloop van Eurodusnie en een trafohuisje van de NS noodzakelijk. De nieuwbouw wordt niet hoger dan 4.50 meter tot 8.60 met een hoogteaccent van 10.70 meter en past prima in de omgeving. Ook de nabijgelegen molen blijft goed bereikbaar voor wind.    

Door het Onderwijscentrum Leiden is een ontwerp voor een te bouwen Praktijkschool op de locatie Boerhaavelaan 345, waarin nu Eurodusnie is gevestigd, ingediend. Het College van B & W heeft het voornemen om nu alle mogelijke medewerking te verlenen aan het bouwplan door toespaasing van een versnelde vrijstellingsprocedure (artikel 19 lid 2). Binnenkort wordt hierover een informatieavond belegd.

Nu nog is de Praktijkschool gevestigd aan de Lammenschansweg-Zoeterwoudse Singel en Ter Haarkade. Met deze vrijkomende gronden kan de gemeente weer andere leuke dingen doen.     

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×