Zaak Savannah zet ook Leids College aan het denken

Het College van B & W wil er alles aan doen om een zaak als Savannah in Alphen aan den Rijn althans in Leiden te voorkomen. Doordat verschillende hulpverlenende instanties in de zaak Savannah in Alphen aan den Rijn wel van de gezinsproblematiek op de hoogte waren, maar niet ingrepen omdat niet duidelijk was wie verantwoordelijk of bevoegd was in te grijpen wil Leiden dat te allen tijde voorkomen voordat het te laat is. Het College is gebleken dat ook in Leiden en omgeving hulpverlenende instanties niet naadloos op elkaar aansluiten. Burgemeester Lenferink mist in de hele bestuurlijke keten een zogenaamde doorzettingsmacht in crisissituaties. De kwaliteit moet ook verder omhoog en de onderlinge afstemming moet echt grondig onder de loep genomen worden om noodsituaties als in Alphen aan den Rijn te voorkomen. Leiden, Katwijk en Alphen aan den Rijn nemen hierin het voortouw.

Er ligt nu een intentieverklaring op grond van een notitie waarin Jeugdzorg, GGD, Thuiszorg en Maatschappelijk Werk verplicht worden informatie in crisissituaties uit te wisselen en hier bijvoorbeeld een vaste coach op een crisisgezin zetten. De gemeenteraad kan zich nog uitspreken over een definitieve invulling van deze intentieverklaring. De aanpak past ook in de nieuwe wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het is het Leidse College van B & W in ieder geval menens en heel wat waard dat de zorg voor jeugdigen een bij deze tijd passende behandeling krijgt.

Van gemeenten wordt een steeds grotere rol verwacht als het gaat om jeugdbeleid en hulp aan jeugdigen en gezinnen. Dat plaatst gemeenten voor het probleem dat zij zich bezig moeten houden met zaken waar ze zich de laatste tien jaar afzijdig van hebben gehouden, omdat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeenten en provincies scherp was afgebakend. Om de aansluiting in de zorg beter te laten verlopen is het nodig om op regionaal niveau voor Zuid Holland-Noord afspraken te maken over hulp aan gezinnen met meervoudige gezinsproblematiek en gezinscoaching. Ook moet er een regionaal registratie- en meldpunt komen. Vroegsignalering, toeleiding naar de meest geschikte vorm van hulp en coördinatie vormen de overige sleutelwoorden van de intentieverklaring.      

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×