Provincie bouwt meer fietsenstallingen bij stations

De provincie Zuid-Holland stelt € 1½ miljoen beschikbaar voor meer fietsenstallingen bij bushaltes en treinstations. Dit is een resultaat van een motie van Provinciale Staten. Ook station Leiden Lammenschans en bushalte Leiden ’t Schouw krijgen extra fietsklemmen en fietskluizen. “Deze subsidie is een extra impuls om samen met de andere partijen meer fietsenstallingen op trein- en busstations gerealiseerd te krijgen”, aldus gedeputeerde Mobiliteit Martin Huls. De subsidie van de provincie wordt gebruikt voor fietsenstallingen die nu onvoldoende capaciteit en/of onvoldoende kwaliteit hebben en voor de aanleg van nieuwe stallingen.

De provincie heeft de afgelopen tijd een inventarisatie gemaakt op een aantal trein- en busstations. Gekeken is of bij deze haltes nieuwe of extra fietsenstallingen nodig zijn. Ook is gekeken welk type fietsenstallingen nodig zijn: gewone fietsklemmen, fietskluizen, een geautomatiseerde bewaakte fietsenstalling of een bemande fietsenstalling. Tot slot is geïnventariseerd of er bij de openbaar vervoer haltes de OV Fiets kan worden aangeboden.

De inventarisatie heeft geleid tot een uitvoeringsprogramma. In dit programma staan de extra of nieuwe fietsenstallingen genoemd voor 10 treinstations, 3 busstations en 1 transferium. Hiervoor stelt de provincie € 1½ miljoen beschikbaar. “De plannen om wat te doen met fietsenstallingen bij haltes voor openbaar vervoer liggen er nu”, stelt gedeputeerde Huls, “echter voor het daadwerkelijk realiseren van al deze fietsenstallingen zijn we als provincie afhankelijk van andere partijen”. Van oudsher ligt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van fietsenstallingen bij treinstations bij ProRail. Bij bushaltes hebben gemeenten en vervoersbedrijven de regie. “De komende tijd gaan we met deze partijen om tafel om afspraken te maken hoe we samen de (extra) fietsenstallingen zo snel mogelijk gerealiseerd krijgen”, aldus Huls.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×