Toekomst Haagwegterrein voor jaren veiliggesteld

In een brief aan de gemeenteraad laat het College van burgemeester en wethouders de raad weten dat de onderhandelingen van wethouder Steegh (Verkeer en Milieu) over de toekomst van het Haagwegterrein, geleid hebben tot positieve resultaten. De wethouder is tevreden dat hij kan melden dat de beoogde nieuwe grondeigenaar (projectontwikkelaar La Linéa, een combinatie van Strukton en Blauwhoed) in kan stemmen met de voortzetting van het gebruik van de grond door de Stichting Stadsparkeerplan Leiden (SSL). Voorwaarde daarbij is dat de gemeente doorgaat met de procedure van het bestemmingsplan.

Wethouder Steegh geeft aan dat het belangrijk is te constateren dat op dit moment het gebruik van het Haagwegterrein als parkeervoorziening dus is veilig gesteld. Het college verwacht binnenkort meerjarige (4 à 5 jaar) afspraken te kunnen maken met SSL over het gebruik van het Haagwegterrein als een van de belangrijkste stedelijke parkeervoorzieningen. Daardoor is het nu niet nodig op stel en sprong een nieuwe parkeervoorziening te realiseren nabij Naturalis (Mendelweg).

Een definitief besluit over het inzetten van het Haagwegterrein als parkeervoorziening maakt wat het college betreft onderdeel uit van de Parkeernota, die begin 2007 aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×