Veel technische vragen nog niet beantwoord

De raadsleden zeggen ernstig in de problemen te komen met hun inhoudelijke behandeling van de begroting voor 2007 nu de beantwoording van behoorlijk wat vragen het College van B & W langer dan verwacht en gewenst op zich laat wachten. Nu ze niet weten hoe ze bepaalde onderdelen uit de begroting moeten duiden wordt het voor de raadsleden heel lastig daar in hun betoog rekening mee te houden. Dinsdagavond tijdens de commissievergadering voor Onderwijs & Samenleving druppelde er nog wat antwoorden binnen. Wethouder Raymond Keur zegde de raasdsleden toe dat alle antwoorden nu uiterlijk vrijdag binnen zijn.  

Mocht de beantwoording van de vragen nu nog aanleiding vormen het college hierover nader te bevragen dan is hiertoe een extra mogelijkheid geboden in de raadsvergadering van 14 november.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×