Veel insprekers tegen collegebegroting 2007

Dinsdagavond hebben maar liefst elf Leidse burgers gebruik gemaakt van de mogelijkheid in te spreken tijdens de commissievergadering Onderwijs en Samenleving. Dat zijn er beduidend meer dan voorgaande jaren. Vijf insprekers reageerden op de plannen van wethouder Raymond Keur en verzochten de commissie om de verhogingen op de sporttarieven ongedaan te maken. De andere bijdragen van insprekers lagen op de andere gebieden van de commissie onderwijs, welzijn en cultuur. De heer Guldemond, namens de Leidse gymnastiekverenigingen, moest helaas verstek laten gaan omdat hij net grootvader geworden was. De commissievergadering liep hopeloos uit en wordt nu vanavond om 20.00 uur voortgezet.      

Jan Breedeveld van de Leidse Sportfederatie vindt het een gemiste kans dat de LSF niet eerder als adviesorgaan aan het College van B & W is betrokken bij de plannen voor de verhoging van de sporttarieven en het heffen van precario op reclameborden van sportverenigingen. Hij wil die dan ook ongedaan maken, evenals Kees van der Moolen namens De Zijl/LGB, LZ 86 en De Watervrienden. Hij vindt het onredelijk dat de sportwereld moet bloeden voor exploitatietekorten op het recreatiezwemmen in zwembad De Zijl. Ook de heer Tieleman pleit namens vijf Leidse korfbalverenigingen voor het van de baan vegen van de verhogingen van de sporttarieven.

De heer Nieboer van De Bakkerij wil meer geld om de restauratie mogelijk te maken. Jan Waldus van de Stichting Exodus, die ex-gedetineerden begeleidt, wil extra geld om meer mensen te kunnen bedienen. De Heer van Leeuwen van de Jeugdtheaterschool ziet een grote aanwas van leden en wil ook meer geld van de commissie toegewezen krijgen. Frits van Oosten van de Stichting Libertas komt voor 2006 6000 euro tekort op de zomeractiviteiten voor ouderen en vraagt 19.500 euro voor de organisatie van 39 zomeractiviteiten in 2007. De heer Steenkamp van de IJshal aan de Vondellaan wilde dat de commissie meer aandacht heeft voor ijssporten. De heer Kinkhuis van hget Volkshuis ziet wat exploitatietekorten en wil het Volkshuis meer levensvatbaar maken en deze omvormen tot een Stedelijk Centrum voor Kunstzinige Vorming, waarbij bibliotheek, K & O, Volkshuis en Streekmuziekschool fuseren. De Streekmuziekschool wil dat de commissie de Streekmuziekschool nu even ontziet van ombuigingsoperaties zodat ze zich nu volledig kunnen concentreren op een nieuwe samenwerkling en dat er dan later mogelijk wel een effyciency-inhaalslag gemaakt kan worden.

De leden van de commissie hadden veel vragen aan de insprekers en nemen hun bevindingen mee in hun besluitvorming in de gemeenteraadsvergadrering van 14 november.            

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×