Leiden kan door subsidie aan de slag in Buffalo City

De Vereniging Nederlandse Gemeenten International heeft de subsidieaanvraag die Leiden onlangs heeft ingediend voor een afvalproject in de zusterstad van Leiden Buffalo City in Zuid-Afrika goedgekeurd. De subsidie is bedoeld voor een tweejarig project Solid Wastemanagement in Duncan Village, een sloppenwijk met 120.000 inwoners. Voor de realisatie van dit project heeft de Gemeente Leiden een bedrag van 272.947 euro toegewezen gekregen. Dat maakte het College van B & W dinsdag bekend. Leiden stelt geen geld in het vooruitzicht aan Buffalo City maar stelt wel mensen en expertise voor dit bedrag ter beschikking. Op grond van eerder bezoeken aan de zusterstad Buffalo City wordt realisatie van dit project uiterst zinvol geacht. Bovendien is het een leuke opsteker voor medewerkers van de afdeling Milieu en Beheer.       

Het doel van het project is om de toename van aan afval gerelateerde zieketes in de sloppenwijk van Buffalo City in de toekomst te voorkomen. Het project bestaat uit twee onderdelen. Allereerst moet er in de grote sloppenwijk een goed systeem voor afvalinzameling opgezet worden, waarvoor Leidse vuilnismannen de expertise bezitten. Door het aanleggen van 36 ophaalpunten wordt voorkomen dat er illegaal gedumpt wordt. Het tweede onderdeel van het project bestaat uit een grootscheepse voorlichtingscampagne, waar ook scholen, kerken, buurthuizen en straatventers bij betrokken zijn.    

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×