Gemeente neemt 150 No-Riskpolissen af

De gemeente neemt 150 No-Riskpolissen af om Leidse werkgevers in de gelegenheid te stellen jongere medewerkers zonder startkwalificatie in dienst te nemen zonder dat zij daar zelf risico in lopen. Dat heeft het College van B & W deze week besloten. Daartoe heeft het College een ambitieovereenkomst getekend met de Taskforce Jeugwerkloosheid voor het afsluiten van 150  No-Riskpolissen. De jongeren volgen daarbij eveneens een beroepsopleiding op MBO-niveau.        

Met deze polis in handen kunnen werkgevers de loonkosten bij de gemeente declareren als de jongere verzuimt wegens ziekte. De gemeente krijgt voor het uitvoeren van de No-Riskpolis een subsidie van het rijk. Ook regiogemeenten kunnen hierin participeren. De uitvoering van deze overeenkomst komt te liggen bij het Jongerenloket.   

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×