Links een impressie van de 'u-bochtlocatie'. Er worden kantoren gerealiseerd met op de begane grond een passage.

Voorbereidingsbesluit kantoorgebouw U -bocht bij station

Het College van B & W heeft deze week een voorbereidingsbesluit genomen om nieuwbouw van een kantoorgebouw in de U-bocht bij het station mogelijk te maken. Het gaat hier zo mogelijk om het duurste stukje nog braak liggende grond in Leiden. Op korte termijn wordt nu een vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gestart dat groen licht moet geven voor de bebouwing van deze plek.   

Wanneer nu werkelijk gestart wordt met de bouw van het kantoorgebouw is nog niet bekend.

Leiden ubocht


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×