Leden ChristenUnie kunnen leven met referendum

De ledenvergadering van de ChristenUnie Leiden vindt dat hun partij de collegedeelname kan voortzetten als de referendumaanvraag over uitbreiding van het aantal koopzondagen in de buitenwijken wordt gehonoreerd. Als de uitslag van het referendum ertoe leidt dat de winkels ook echt op zondag open gaat, stapt de ChristenUnie alsnog uit het college. “Een raadsbesluit tot uitbreiding van het aantal koopzondagen zal de ChristenUnie niet kunnen uitvoeren,” zo laat de partij weten.

In het collegeakkoord hebben PvdA, SP, GroenLinks en de ChristenUnie onderling afgesproken het aantal koopzondagen in de buitenwijken van Leiden niet uit te breiden. “Zolang deze afspraak voor de coalitie overeind staat, hoeft de fractie de steun aan het college niet in te trekken”. De ledenvergadering ondersteunde dat standpunt van de fractie.

“De Leidse ChristenUnie fractie is niet perse tegen referenda. De fractie blijft om inhoudelijke redenen wel tegen het houden van dit referendum over de koopzondagen. In de voorgestelde nieuwe verordening wordt namelijk een loopje genomen met de Winkeltijdenwet. Toerisme is hierin een reden voor een gemeente om koopzondagen toe te staan. Buiten de Leidse binnenstad is van toerisme natuurlijk geen sprake”, aldus fractievoorzitter Guido Terpstra.

“Daarnaast vindt de ChristenUnie dat de kleine winkeliers in hun broodwinning beschermd moeten worden. Het gaat de ChristenUnie aan het hart dat zij omzetderving lijden als gevolg van zondagsopenstelling door grootwinkelbedrijven die zich wél extra personeel voor de zondag kunnen permitteren. Daarbij heeft de ChristenUnie er bezwaar tegen dat door een referendum uit te schrijven de enige vrije dag voor veel kleine winkeliers afhankelijk wordt gemaakt van de gunst van de consument. De ChristenUnie voelt zich gesterkt in dat standpunt door het protest van veel kleine winkeliers tegen de uitbreiding van de koopzondagen tijdens een bijeenkomst in De Waag, vlak voor de ledenvergadering”. Afgezien van deze bezwaren tegen het referendum verwacht de ChristenUnie dat de Leidse bevolking tegen verdere uitbreiding van het aantal koopzondagen zal zijn.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×