ChristenUnie wil Vrouwenkerkplein opknappen

De Leidse fractie van de ChristenUnie wil met het oog op het Pilgrim Fathersjaar in 2009 het Vrouwenkerkplein opgeknapt zien. Een kwaliteitsimpuls op deze plek is volgens Janine Clement van de ChristenUnie hard nodig. Zij opperde dat donderdagavond in de commissievergadering Werk en Financiën. Naar verwachting zullen er in 2009 vele Amerikanen naar Leiden komen om het feit te herdenken dat vierhonderd jaar geleden in Leiden de basis werd gelegd voor de huidige Verenigde Staten. Dinsdag zal de ChristenUnie een motie van die strekking indienen. Wethouder Filip van As van Economische Zaken onderkent het belang van het Pilgrim Fathersjaar maar zegt in tijden van bezuinigingen geen geld te hebben om dat uit te geven aan restauratie van het Vrouwenkerkplein. Tenzij de raad daartoe middelen ter beschikking stelt en voor financiële dekking zorgt.  

In 1620 vertrok The Mayflower uit Leiden onder leiding van John Robinson naar New England. Door de Amerikanen wordt dat gezien als het stichtingsmoment van de VS. Zowel de Pieterskerk, de Vrouwenkerk en het Gemeenteacrhief zullen op heel wat bezoekers kunnen rekenen. Ook zijn er diverse feestelijke activiteiten in voorbereiding. In navolging van het succesvolle Rembrandtjaar wil de Christenunie dat de gemeente hier geld voor uittrekt en dat Leiden er dan piekfijn uitziet.    

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×