Provincie komt met economische visie

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een ontwerp Economische Visie gepresenteerd. Daarin komen de resultaten van de afgelopen periode en de visie voor de komende jaren aan bod. Het college stelt doelen voor het intensiveren van de kenniseconomie en het verbeteren van het vestigingsklimaat. Een goed opgeleide beroepsbevolking en moderne bedrijventerreinen zijn daar deel van. “Onze ambitie is een internationaal concurrerende economie die wordt gekenmerkt door innovatie en duurzaamheid,” zegt gedeputeerde Asje van Dijk van Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling over de visie.

Speerpunten zijn het bevorderen van ondernemerschap in de provincie, het versterken van het regionaal innovatiebeleid, de verdere ontwikkeling van ‘hotspots’ (bedrijventerreinen Scienceport Holland langs de A13 en het Bio Science Park Leiden) en van kennisintensieve bedrijvigheid. Inhoudelijk accent ligt op vooraanstaande clusters die Zuid-Holland internationaal op de kaart zetten. Het gaat dan om transport en logistiek, proces en petrochemie in de Rotterdamse haven, de Greenports, Den Haag als internationale stad van vrede en veiligheid, health en life sciences, water- en deltatechnologie. In de komende vier jaar zouden ook nieuwe accenten gelegd moeten worden, zoals innovatie en duurzame ontwikkeling, focus op kwaliteitsslag bedrijventerreinen en dreigende tekorten op de arbeidsmarkt als gevolg economische groei.

Het ontwerp van deze economische visie zal in de komende maanden worden besproken met Provinciale Staten en diverse maatschappelijk betrokkenen. Daarbij komt ook aan de orde welke rol men verwacht van de provincie. Op basis hiervan kan het nieuwe college, dat na de verkiezingen van 7 maart aantreedt, meteen keuzes maken en budgetten voor de versterking van de Zuid-Hollandse economie beschikbaar stellen.

De Economische Visie is in haar geheel te lezen via: www.zuidholland.nl, onder het kopje economie.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×