Acht miljoen euro voor Bio Science Park

In het kader van een investeringsimpuls voor het Bio Science Park trekt het Leidse College van B & W de komende jaren acht miljoen euro uit voor het oplossen van enkele ruimtelijke knelpunten in het Bio Science Park. Dat heeft het College van B & W deze week besloten. De belangrijkste doelstelling vormt de ambitie om het Bio Science Park te laten doorgroeien tot een park dat wereldwijd toonaangevend is. Het project is in 1984 gestart en heeft geresulteerd in een hoogstaand life science park met bijna vijftig life science bedrijven van Europese betekenis. Het project is nu in een nieuwe fase gekomen met de groei van de zittende bedrijven en de aantrekkende economie. Er ligt nu een kans om door te groeien tot een park dat op wereldniveau toonaangevend is.      

Helaas is er nu sprake van stagnatie in het ruimtelijk planvormingsproces dat de uitbreiding en intensivering van het Bio Science Park mogelijk moet maken. De cumulatie van het intensieve ruimtegebruik genereert knelpunten op het gebied van bereikbaarheid, doorstroming en ruimtelijke kwaliteit. Deze problemen worden vergroot door de autonome groei van de mobiliteit rond de A 44 en de verdere verdichting in de as Leiden-Katwijk.

De ambitie om Leiden en Nederland te voorzien van een Bio Science Park dat wereldwijd toonaangevend is, komt in gevaar als niet op korte termijn gestart kan worden met de noodzakelijke gebiedsontwikkeling. Daarom kiest de gemeente Leiden voor een forse investeringsimpuls om de ruimtelijke knelpunten op te lossen. Hoe het geld de komende jaren gevonden moet worden is nog niet duidelijk.

Geacht wordt aan een ongelijkvloerse kruising, die echter erg duur gaat uitpakken. Ook de vebetering van de luchtkwaliteit staat hoog op de agenda in dit gebied. Het College van B & W is in onderhandeling over een Europese subsidie.  

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×