Keur weet raad niet te overtuigen inzake rioolrechten

Wethouder Raymond Keur (SP/Financiën) heeft de leden van de raadscommissie Werk en Financiën nog niet kunnen overtuigen van zijn plan om de inning van rioolrechten via de eigenaren te laten verlopen en niet via de gebruikers. Hij moet er nog maar eens over nadenken of dit wel de juiste oplossing is. Inning naar eigenaren is goedkoper en gemakkelijker voor de gemeente. De Leidse politiek is er beslist niet van overtuigd dat verhuurders en woningbouwcorporaties de rioolrechten niet zullen doorberekenen aan hun huurders. Het College wil de hoogte van de rioolheffing afhankelijk maken van de WOZ-waarde van het huis en deze heffing opleggen aan eigenaars. Huurders betalen dan niet mee. Ook denkt Keur dat de trefzekerheid van de inning van rioolrechten via eigenaars groter is dan naar huurders. Een meerderheid in de gemeenteraad vindt het een onzalig plan waar Keur nog maar eens een nachtje over moet slapen. Dit deel van de collegebegroting komt er dan ook nu niet door. 

De VVD vindt niet dat inkomenspolitiek bedreven kan worden via de inning van rioolrechten en afvalstoffenheffing. De vervuiler betaalt is voor de VVD een belangrijk principe. Bovendien vindt de VVD een dergelijke manier van innen onrechtvaardig en onlogisch.   

Een belangrijk punt voor met name de linkse politieke partijen is ook dat kwijtschelding voor huurders in het nieuwe systeem niet meer kan plaatsvinden. Op deze manier kunnen de laagste inkomens ook niet gecompenseerd worden. Nu er over een aantal jaren een zogenaamde brede waterheffing door het rijk wordt ingevoerd vindt de PvdA dat het College beter daar op kan wachten en het tot die tijd bij het oude laten. Anders zitten we over een paar jaar weer met een verandering en dat roept bij de burgers alleen maar verwarring op, aldus Daan Iken van de PvdA.

De VVD verwacht stijging van de huren. Keur heeft wel overleg gehad met de woningbouwcorporaties maar nog geen officiële reactie binnen. Hij vindt deze maatregel het best passen in het solidariteitsbeginsel van het Leidse College. De beroemde Leidse mix heeft in het verleden voor minima goed uitgepakt en dit collge wil dat ingezette beleid nu voortzetten.      

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×