Timmerman of pijpfitter kan altijd aan de slag

Jongeren die kiezen voor een opleiding tot timmerman of pijpfitter vinden vrijwel gegarandeerd een goede baan. Dat concludeerde Arjen Vels, directeur van EnergiQ Installatietechniek, donderdagmiddag tijdens het werkbezoek dat minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan zijn bedrijf bracht. In het magazijn ontvingen EnergiQ en het CDA Leiden zo’n vijftig ondernemers uit de Leidse regio. Tussen de werkbanken debatteerden de minister, de voorzitter van de Kamer van Koophandel Pieter Meijer en directeur Vels over werkgelegenheidsbeleid en het vakonderwijs.

Aan de orde kwam het tekort aan geschoold personeel in de bouw- en installatiebranche. Directeur Vels heeft maandelijks gemiddeld vijftien moeilijk te vervullen vacatures: “Ik heb het nadrukkelijk niet over werkeloosheid; welke werkeloosheid?” Hij daagde de minister uit: “U wilt 230.000 extra mensen in het arbeidsproces. Ik zou zeggen: minister, kom maar op!” Een van de problemen waar volgens Vels aan moet worden gewerkt is het negatieve imago van zijn branche. Geen Postbus 51-spotjes meer dus over de installateur die zich vertilt aan een zware ketel: “In onze branche werken we al jaren met strenge Arbo-regels, wij vernielen ons dure menselijke kapitaal niet”.

Bovendien moeten jongeren extra gestimuleerd moeten worden om een vakopleiding te volgen. “Jongeren kiezen nu massaal voor opleidingen als media en entertainment.” De scholen moeten beloond worden voor elke timmerman, pijpfitter of electricien die ze opleiden. Directeur Van Galen van het ROC Leiden, die ook aanwezig was, toonde zich hierover enthousiast.

Ook de Kamer van Koophandel werkt aan het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Voorzitter Meijer noemde onder andere het project Leerwegen In Rijnland. Betere contacten tussen scholen en bedrijven staan daarin centraal, door middel van accountmanagement en marketing. Meijer: “De Kamer vervult hierin graag een regisserende en ondersteunende rol. Het zijn de bedrijven en onderwijsinstellingen zelf die het moeten doen.”

Deze regisserende rol van de Kamer verheugde de minister. Eltjo Meijer van de Cliëntenraad van Sociale Zaken stelde het reintegratiebeleid van de gemeente aan de orde. Hij vroeg de minister om meer controle op de “bakken geld” die gemeentes aan reintegratiebedrijven besteden. “Dan moet u echt bij de gemeente zijn”, antwoordde de minister. Het is een bewuste keuze geweest van het kabinet dat zij de wet Werk en Bijstand uitvoeren.

 De Geus: “We hebben de bijstand vroeger vijftig jaar op rijksniveau georganiseerd en dat was niet het grootste succes.” De minister stemde wel van harte in met de oproep die Eltjo Meijer deed aan de aanwezige ondernemers om uitkeringsgerechtigden aan een baan te helpen. Directeur Vels maakte de minister een compliment voor het kabinetsbeleid. “Dit kabinet kent stijgende cijfers en dat is heel mooi.” Hij merkte wel op dat het hervormingsbeleid van het kabinet-Balkenende hem als werkgever het nodige extra werk heeft gekost. “Maar daar zijn we ook voor beloond door de verlaging van de vennootsschapbelasting”.

De Geus, getooid met een groene CDA-sjaal, stelde de campagne graag aan te grijpen om rekenschap af te leggen of het gevoerde beleid. “Dat betekent niet dat we nu klaar zijn. De sfeeromslag die we met zijn allen in de afgelopen jaren hebben gemaakt moeten we doorzetten, verkiezingen of niet. Wat dat betreft ben ik blij met de bruikbare suggesties die ik hier vandaag heb gehoord”, aldus de vakminister.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×