Behoefte aan inburgeringscursussen neemt af

Door de dalende instroom van asielzoekers en migranten neemt de behoefte aan inburgeringscursuusen in Leiden af. Met een jaarlijkse presentatie van de resultaten van de inburgeringscursussen die in Leiden worden gegeven houdt de Dienst Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid het College en de gemeenteraad op de hoogte van de inspanningen rond de inburgering. 155 Leidse burgers hebben in 2005 een inburgeringscursus gevolgd. Voor 2006 heeft Leiden ingezet op inburgering van 156 oudkomers. Het geringe uitvalpercentage baart het College van B & W niet veel zorgen.    

Moeilijk is in te schatten of iedereen die in aanmerking komt voor het volgen van een inburgeringscursus ook daadwerkelijk bereikt wordt.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×