Bonaventura genomineerd voor Onderwijsprijs

De Leidse Bonaventura Scholengemeenschap is genomineerd voor een onderwijsprijs. De vijf genomineerden in deze categorie zijn: Bonaventura College in Leiden, ROC Zeeland in Vlissingen, Haagse Hogeschool in Den Haag, ROC Zadkine in Rotterdam en Hogeschool Rotterdam. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 17 november 2006 in de Statenzaal van het provinciehuis in Den Haag maakt Lennie Huizer, gedeputeerde Onderwijs in Zuid-Holland, bekend aan welke scholen de eerste prijs wordt uitgereikt. De drie winnaars ontvangen een speciaal ontworpen trofee en gaan door naar de landelijke finale.

De Onderwijsprijs Zuid-Holland is onderdeel van de tweejaarlijkse Nationale Onderwijsprijs. In elke provincie hebben scholen een informatiepakket ontvangen met de oproep een activiteit of project in te zenden uit de alledaagse schoolpraktijk. Een provinciale jury beoordeelt de inzendingen uit de eigen provincie. De jury wordt dit jaar gevormd door de heer Van der Maas, directeur van de Van Veldhovenschool, winnaar van de Onderwijsprijs Zuid-Holland 2004, de heer De Koster, hoofdredacteur RTV Rijnmond en de heer Van Dijk, lid Provinciale Staten van Zuid-Holland (SGP/CU). Initiatiefnemer van de Nationale Onderwijsprijs is het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP) in Nijmegen.

De prijs, die voor de eerste keer werd uitgereikt in 1993, is ingesteld om te laten zien hoe creatief, vitaal en inventief het Nederlands onderwijs is. In het kader van deze prijs werkt het INOP samen met tal van organisaties, waaronder de twaalf provinciebesturen. Meer informatie vindt u op www.onderwijsprijs.nl

De vernieuwing in het vmbo-t is over het algemeen nog niet groot. In dit bijzondere traject van het Bonaventuracollege echter wordt in de bovenbouw (3e en 4e klassen) van het vmbo-t een omvangrijk programma voor beroepsoriëntatie opgezet. In samenwerking met de regionale ROC’s werken leerlingen aan opdrachten, op de eigen school, bij het ROC en bij stagebedrijven. Hiertoe zijn contextrijke leerlijnen van “prestaties” opgesteld, worden de vorderingen bijgehouden in een (digitaal) loopbaandossier en is een begeleidingsstructuur ontwikkeld. Het programma biedt een inhoudelijk antwoord op de onduidelijke tussenpositie (avo dan wel voorbereidend beroepsonderwijs van het onderwijstype theoretische leerweg vmbo (mavo).

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×