Coruz bij Roodenburg

Coruz vindt dat allochtonen hun kansen moeten pakken

“Allochtonen moeten hun kansen pakken in dit land vol met aangeboden mogelijkheden.” Dat zei de nummer 19 van de CDA verkiezingslijst, Coskun Coruz in het SP-debat dat vrijdagavond werd gehouden in het clubgebouw FC Roodenburg. Onder leiding van wethouder Raymond Keur werden de gasten getracteerd op een gezellige en goede debatavond. Coruz nam het op tegen Pierre Heijnen (PvdA nr.37), Lilian Callender (VVD, nr. 27) en thuisspeler Jasper van Dijk (SP, nr.13). Hoofdonderwerp was de combinatie sport als middel tot integratie, Coruz op het lijf geschreven als fervent voetballer, partijspecialist op het gebied van jongeren en integratie en als jurist bekend met de rechtsploblematiek van allochtonen in Nederland.

Coruz pleitte voor meer sportgelegenheid in het ontwerpen van nieuwe wijken en meer aandacht voor ouderparticipatie en vooruitzichten voor allochtonen om betrokken te worden in besturen. Hij wees op het belang dat het CDA juist hieraan hecht, middels de Buurt-Onderwijs-Sport projecten. Leiden kreeg onlangs 4 BOS projecten gehonoreerd van staatssecretaris Ross.

De stelling “Onderwijs is het fundament van de integratie” was een door Coruz ingebrachte stelling die een opvallende verbroedering tussen de SP en het CDA naar voren bracht. Beide partijen pleitten voor een wijkgerichtte aanpak van scholen, kleine klassen en een verbetering van het beroep leraar. Wil de SP dat middels een beter salaris doen, Coruz vroeg ook aandacht voor de werkomgeving. Een leraar kiest niet voor dit beroep vanwege het salaris, wat niet slecht is, maar uit overtuiging dat hij of zij de jonge mens verder wil helpen. Die inzet moet je koesteren door het creeëren van een werkomgeving waarin weer les gegeven kan worden, in plaats van orde bewaren. Trainingen en cursussen voor docenten voor verdieping van hun vak, handhaving op scholen door het management, leerling begeleiding door derden, zoals in het concept Brede School, moeten de leraar van nu ruimte geven om zijn of haar vak beter uit te kunnen oefenen. Kleine klassen maken dat je de kinderen steviger kunt begeleiden, zodat kansarmen niet kansloos worden.

De SP durfde het aan om als laatste het onderwerp religie naar voren te schuiven. PvdA’er Heijnen merkte opt “In Nederland heerst angst jegens de islam en het is gebleken dat dat terecht is, met de moord op van Gogh”. Coruz, Islamiet van huis uit, merkte op dat het hier gaat om extremisme. Daarmee vlak je de goede opdracht in de Islam uit. Hij wees op de opdracht die iedere Islamiet heeft om te onderwezen te worden. Hierop mag je de ouders aanspreken. Zij moeten hun verantwoording nemen. In Nederland wordt zoveel aangeboden op het gebied van onderwijs, die kans moet je pakken.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×