Conclusies getrokken uit integratiedebat

Donderdagavond heeft in er in Burgerzaal van het stadhuis een hoorzitting over de stand van zaken rond integratie plaatsgevonden onder leiding van PvdA-raadslid Hilde Jansen. Partijgenoot Conny Broeyer heeft uit de avond een aantal persoonlijke conclusies getrokken. Hierbij een aantal van haar bevindingen. Broeyer: “Opvallend vond ik dat de ontmoeting tussen zelforganisaties, buurtorganisaties en welzijnswerk meteen tot concrete afspraken leidde. Het samenwerkingsverband uit de Mors maakte meteen een afspraak met een van de zelforganisaties. Het pleidooi van Fernandes Mendes voor de gemeente om zelforganisaties als partner in ere te houden en op z’n minst vergaderfaciliteiten te bieden, werd door de inbreng van de zelforganisaties ondersteund en door de buurt- en welzijnsorganisaties onderschreven.”

Broeyer: “Het verhaal van welzijnswerker Sibbele Wignand en de LWO-ers ging nog een stap verder: integratie is pas mogelijk als je groepen mensen eerst de gelegenheid geeft zichzelf te organiseren en activiteiten te organiseren en daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. Dat sprak mij persoonlijk erg aan.”

“Het punt van Stijn Verhagen dat het accent in het beleid zou moeten liggen op activiteiten die onderdeel zijn van het dagelijks leven op meer structurele zaken werd door iedereen herkend en erkend. Dat geldt ook voor mij! Dat betekent op zich niet dat we onze visie op Leiden in Kleur in de prullenbak kunnen knikkeren, maar wel dat we in elk geval de subsidieregeling een paar dingen moeten veranderen. Namelijk de voorwaarde van incidentele activiteiten uitsluiten. Het structurele beleid moeten we ook terug kunnen vinden in ons onderwijsbeleid, algemeen welzijnsbeleid en werkgelegenheidsbeleid. Dat lijkt me nog wel een punt van aandacht. “

Broeyer: “Conclusie uit de inbreng van de zelforganisaties is voor mij dat we deze organisaties inderdaad faciliteiten moeten kunnen krijgen voor vergaderingen etc., een vindplaats. Net als buurt- of wijkorganisaties. En daarnaast goed om te kijken naar beter delen van huisvestingsvoorzieningen. Er blijken toch meer mogelijkheden te zijn samen van ruimten gebruik te maken. In elk geval is het nodig de subsidie-aanvragen te vereenvoudigen. Daarbij te helpen. Vraag is wel wat de ondersteuner doet vanuit de LWO en de rol bijvoorbeeld van het Steunpunt Vrijwilligers.”

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×