54 moties en amendementen op begroting 2007

De negen politieke partijien hebben dinsdagavond in totaal 54 moties en amendementen op de collegebegroting voor 2007 ingediend. Volgens CDA-fractievoorzitter Jan Jaap de Haan kan dat aantal in de toekomst een stuk omlaag als fracties meer werk maken om moties en amendementen samen te voegen en in te bedden in breder perspectief van beleid, clusteren dus per portefeuille of plan. Nu is het te veel splinterwerk.      

Niet verwonderlijk dat een groot gedeelte van de moties en amendementen ingediend door de collegedragende opartijen, op een enkele uitzondering na dinsdagavond, door een meerderheid werd ondersteund, terwijl de moties en amendementen van de collegeknagende partijen vaak niet meer dan 10 tot 16 stemmen kregen.   

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×