Burgemeester mag gebiedsverbod opleggen

Burgemeesters mogen mensen die voortdurend overlast veroorzaken en de openbare orde verstoren, een gebiedsverbod opleggen. Officieren van justitie krijgen de bevoegdheid verdachten direct een maatregel op te leggen. Dit blijkt uit een conceptwetsontwerp van minister Remkes (BZK) en Hirsch Ballin (Justitie). De burgemeester krijgt de bevoegdheid een gebiedsverbod op te leggen aan mensen die voortdurend overlast veroorzaken en daarmee de openbare orde verstoren. Zij mogen dan maximaal drie maanden niet in een bepaalde straat of buurt komen. Het verbod kan worden verlengd. In Leiden kan de burgemeester op die manier bijvoorbeeld perron 1 schoonvegen.

Minister Remkes en minister Hisch Ballin hebben het conceptwetsontwerp voor advies gestuurd aan onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Raad voor de Rechtspraak en het Korpsbeheerdersberaad.

De burgemeester kan het gebiedsverbod voor ‘notoire lastpakken’ combineren met een meldingsplicht. De extra bevoegdheden zijn bedoeld om de openbare orde te handhaven of te herstellen. De maatregelen zijn vooral gericht op een klein aantal jongeren dat verantwoordelijk is voor voortdurende overlast. Dat zijn jongeren die bijvoorbeeld in groepen ruiten ingooien, graffiti spuiten en rondhangen in portieken. De maatregelen moeten deze groepen uit elkaar trekken en voorlopers weghouden van de groep.

Als de officier van justitie strafrechtelijk optreedt, gebruikt de burgemeester de bevelsbevoegdheid niet. Officieren van justitie krijgen de bevoegdheid een voorlopige maatregel op te leggen aan verdachten voordat zij bij de rechter komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een straat- of contactverbod en de voortzetting van een behandeling tegen agressie of verslaving.

De maatregel kan worden opgelegd bij strafbare feiten die de openbare orde ernstig verstoren en belastend zijn voor de omgeving. Voorbeelden hiervan zijn aanhoudend buurtbewoners pesten, vernielingen aanbrengen en slachtoffers of getuigen intimideren. De maatregelen bieden de mogelijkheid bij dit soort gedrag direct in te grijpen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×