College gaat vandalismeplekken niet labelen

Bij de behandeling van de begroting 2006 is een motie aangenomen waarin aan het College van B & w is verzocht de kosten van vernieling of vandalisme van gemeentelijke objecten kenbaar te maken aan de burgers in de stad door middel van het plakken van een sticker of het plaatsen van een bord bij het vernielde object. Tevens is verzocht een indicator herstelde en verhaalde schade op te nemen in de begroting voor 2007.

Het openbaar maken van de kosten van vernieling zal echter naar verwachting meer vandalisme uitlokken dan bestrijden, voorspelt het College van B & W vandaag in haar vergadering. Voorts is de aard van de vernielingen en de kosten van het herstel, met uitzondering van de periode rondom de jaarwisseling, beperkt.

Om de schade die ontstaat als gevolg van de jaarwisseling zoveel mogelijk te beperken wordt intensief samengewerkt met politie, justitie en de brandweer. Er vindt een repressieve aanpak plaats en de veroorzaakte schade wordt zoveel mogelijk verhaald op de dader of daders. Ook worden hiervan de kosten jaarlijks integraal in beeld gebracht.

Het College heeft vandaag besloten niet over te gaan tot het labelen van schade bij vandalisme. Volgens burgemeester Lenferink kan dat juist meer vandalisme uitlokken. Wie heeft de meeste schade toegebracht? Lenferink is bang dat juist hierdoor een soort competitie onder vandalen kan ontstaan. Het vandalisme in Leiden valt de laatste jaren overigens mee. Lenferink: “Bepaalde plekken en tijdstippen kennen wat pieken en dat hebben we redelijk in kaart. Door plekken schoon te houden van bijvoorbeeld graffiti en kapot gemaakte objecten snel te herstellen kan al veel verder vandalisme voorkomen worden.”       

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×