Verhagen en Wijn bezoeken Leiden

De CDA’ers Maxime Verhagen en Joop Wijn zijn op maandag 20 november beiden te gast bij de Universiteit Leiden. Verhagen geeft een gastcollege in het Lipsius, Wijn verzorgt een lezing bij Bedrijfswetenschappen. CDA-politicus Maxime Verhagen geeft op maandag 20 november om 12.00 uur een gastcollege in de hal/restaurant van het Lipsiusgebouw. Verhagen spreekt ongeveer twintig minuten over twee thema’s: Innovatie: het innovatieplatform, innovatie en het hoger onderwijs, de relatie hiervan met het bedrijfsleven en het onderzoeksveld (betere stagemogelijkheden). De toekomst van het Hoger Onderwijs in Nederland. Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen over deze en andere thema’s. Verhagen zal om ca. 13.15u. weer vertrekken.

Joop Wijn verzorgt Bedrijfswetenschappenlezing in KOG. Op uitnodiging van het Centrum voor Bedrijfswetenschappen van de Universiteit Leiden verzorgt de minister van Economische zaken Joop Wijn (CDA) op maandag 20 november de Bedrijfswetenschappenlezing. Minister Wijn gaat in op de voors en tegens van private equity. Eind augustus vergeleek de minister dit soort (buitenlandse) durfinvesteerders nog met ‘sprinkhanen die een bedrijf leegvreten’.

Private equity fondsen hebben hun naam te danken aan het beleggen in het eigen vermogen (equity) van niet-beursgenoteerde (private) bedrijven. Hun doel is meestal volledige zeggenschap over het bedrijf(sdeel) te krijgen zodat ze de strategie en bestuurssamenstelling kunnen bepalen. Op die manier willen de beleggingsfondsen ervoor zorgen dat de bedrijven beter gaan draaien. Binnen drie tot tien jaar doen ze hun aankoop uiteindelijk weer van de hand om het met winst door te verkopen. Wijn houdt zijn lezing op maandag 20 november in het restaurant van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, aanvang 14.30 uur. Het programma is als volgt: 14.15 Zaal open 14.30 Aanvang lezing minister Wijn over private equity 15.00 Mogelijkheid tot vragen en discussie met aanwezigen 15.30 Afsluiting. De lezing is voor iedereen vrij toegankelijk.

Het Centrum voor Bedrijfswetenschappen (CBW verzorgt binnen de universiteit onderwijs op het gebied van de bedrijfswetenschappen. Bijvoorbeeld bij de combinatiestudie Recht en Bedrijfwetenschappen. Naast onderwijs is onderzoek een zeer belangrijke pijler van het CBW. Dit onderzoek richt zich op verschillende onderwerpen uit de bedrijfswetenschappen en verwante wetenschapsgebieden zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen en turnaround management in relatie tot het insolventierecht.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×