Meer stageplekken bij gemeente

PvdA, GroenLinks, SP en D66 constateren dat er in Leiden een tekort is aan stageplaatsen en werkervaringsplaatsen op MBO-niveau. Zij hebben besloten om binnen de gemeente meer stageplaatsen voor deze groep te creëren. Daarnaast willen zij bevorderen dat ook partners binnen en buiten de gemeente meer stageplaatsen bieden, zoals het ROC, de Hogeschool Leiden en de universiteit. Het project om meer stageplekken aan te bieden start per 1 janauari 2007 en past in het kader van Anders Werken binnen de gemeente.       

Momenteel gaat het om 100 plaatsen maar de raad heeft het College verzocht dit aantal op te hogen tot 120. De financiële consequenties worden gedekt vanuit de opleidingsbudgetten van de diensten.   

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×