Gemeente vermindert administratieve lasten

Het kabinet gaat gemeenten ondersteunen bij het verminderen van administratieve lasten. Hierover zijn afspraken gemaakt met de VNG. Het Rijk zelf zal in 2007 de administratieve lastendruk met 25% hebben teruggebracht. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage administratieve lastenvermindering burgers. Eind 2007 moet het Rijk de administratieve lasten met 25% hebben verminderd. Tot nu toe is daarvan 7% gerealiseerd in tijd en 16% in kosten. De overige lastenverlichting wordt in 2007 behaald.

Inmiddels zijn 31 regels afgeschaft en 26 regels vereenvoudigd. In 2007 worden er nog 14 afgeschaft en 45 vereenvoudigd. Enkele regels die in 2007 vervallen, zijn het verplichte GBA-uittreksel bij aanvraag van een rijexamen, de verplichte APK-keuring voor oldtimers en de verplichte verkeersverzekering voor vrijwillige verkeersregelaars.

Het kabinet besteedt ook aandacht aan de irritaties van burgers. Zij hebben voorstellen gedaan via het meldpunt Lastvandeoverheid.nl. De formulieren van de overheid worden begrijpelijker gemaakt. In 2007 moet 65% van het volledige dienstenaanbod van de overheid via internet beschikbaar zijn.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×