Gemeente vreest claims van RGL-gemeenten

Mocht de Leidse kiezer op 7 maart een nee uitspreken over de RijnGouwelijn dan is de kans groot dat met name gemeenten aan de oostkant van Leiden een schadeclaim in de richting van de Gemeente Leiden indienen. Alphen aan de Rijn en Gouda hebben in hun plannen al rekening gehouden met een komst van de RGL en voorzieningen getroffen in de buurt van de stations. Het College van B & W houdt hier rekening mee en wil zich bestuurlijk indekken, door daar nu al in de Stuurgroep RijnGouwelijn melding van te maken.      

Als de RGL door de binnenstad niet doorgaat door een negatievce uitslag van het referendum dan vrezen de overige gemeenten inkomstenderving.  

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×